sfatul

Deputaţi ai Sfatului Ţării exterminaţi de NKVD

Textul de mai jos reproduce comunicarea Elenei Postică la Şcoala de Vară de la Memorialul Sighet. Comunicarea a fost scrisă pe baza documentelor şi materialelor păstrate în Arhiva Ministerului Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, a unor documente şi materiale confiscate de la acuzaţi în momentul arestării (1940), transmise pentru păstrare Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.

Pe baza unor documente oficiale sau provenite din arhivele personale ale familiilor celor decedaţi, conferenţiara Elena Postică a reconstituit asasinatele programate, după ocuparea Basarabiei, pentru exterminarea elitei, care votase la 27 martie 1918 unirea cu România.

Sfatul Ţării, creat în 1917 din iniţiativa Consiliului Orăşenesc de la Chişinău, a proclamat în octombrie 1917 autonomia teritorială şi politică a Basarabiei şi, implicit, ruperea ei din cadrul Imperiului Ţarist. La 2 decembrie 1917 a proclamat Republica Democrată Moldovenească, a cărei independeţă a fost proclamată la 24 ianuarie 1918.La 27 martie 1918, Sfatul Ţării a proclamat Unirea Basarabiei cu România, act consfinţit în 1920 de Marile Puteri.

Este evident de ce, după Pactul Ribentrop-Molotov (23 august 1939) şi după ultimatumul sovietic ce a dus la ocuparea Basarabiei, Nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţa (26-28 iunie 1940, membrii Sfatului Ţării au fost consideraţi inamici principali ai procesului de comunizare. Aşa se exprimă exterminarea lor sălbatică.

Doamna Elena Postică este director adjunct al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei şi membru al Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist din R.S.S. Moldovenească, care a elaborat, la cererea preşedintelui interimar, Mihai Ghimpu, un raport aflat în aceste zile în dezbaterea autorităţilor şi a opiniei publice. Elena Postică a coordonat monumentala Carte a Memoriei, dicţionar în 4 volume, cuprinzând numele deportaţilor basarabeni din perioada sovietică, precum şi locurile de deportare. (ROMULUS RUSAN)

Istoria contemporană a Basarabiei a cunoscut multe momente dramatice, unul dintre cele mai negre rămânând a fi ziua de 28 iunie 1940.

Documentele arhivelor secrete, valorificate astăzi de cercetători, conturează tabloul îngrozitor al deznaţionalizării şi genocidului la care a fost supusă populaţia băştinaşă, nimicirea intelectualităţii basarabene constituind una dintre sarcinile fundamentale ale ocupaţiei sovietice.

Voi schiţa, în continuare, un mic dicţionar al unui grup de patrioţi basarabeni, foşti deputaţi în Sfatul Ţării, supuşi represiunilor staliniste în primele zile ale ocupaţiei.

Profesori, preoţi, agricultori, rămaşi să doarmă somnul veşnic în Gulag-ul sovietic. Este vorba de 14 personalităţi de vază ale Basarabiei din perioada interbelică.

Faptul că aceşti oameni au fost arestaţi în primele zile ale ocupaţiei sovietice (ordinul de arest al lui Grigore Turcuman fiind semnat chiar la 2 iulie 1940) vorbeşte despre începutul nimicirii în masă a intelectualităţii basarabene, a celor ce nu reuşiseră sau refuzaseră să se refugieze peste Prut.

Au fost învinuiţi că au votat Actul Unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 şi că, mai târziu, au luptat împotriva mişcării revoluţionare, desfăşurând activităţi antisovietice. În limbajul juridic, toate acestea se rezumau prin „înaltă trădare“. „Înaltă trădare“, în viziunea enkavediştilor, însemna opţiunea acestor oameni pentru renaşterea naţională a Basarabiei, dorinţă de a pune capăt colonizării ţinutului, lupta lor pentru libertate, pentru dreptul de a avea şcoli în limba maternă, pentru biserică naţională, pentru administraţie naţională, pentru un trai omenesc.

Pentru convingeri politice, oamenii au plătit cu viaţa tocmai peste 20-30 de ani.

Ancheta, începută imediat după ocupaţie, în 1940, a luat sfârşit în mai 1941. Dosarul penal a fost transmis procurorului RSSM (Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti), care a aprobat actul de acuzare, apoi l-a transmis colegiului judiciar al Judecătoriei Supreme a Republicii. Însă procesul judiciar nu s-a mai produs, căci începuse războiul şi acuzaţii, cu excepţia lui Teodosie Cojocaru (care decedase în închisoarea din Chişinău), au fost evacuaţi în RASS Tătară, în diferite închisori din oraşele Penza, Cistopol, Kazan. Au urmat noi interogări, au apărut noi dosare, noi învinuiri. La „păcatele“ de care erau învinuiţi deţinuţii Cateli şi Ignatiuc s-au adăugat şi altele: au fost incriminaţi că în închisoarea din Cistopol au desfăşurat agitaţie antisovietică, răspândind zvonuri clevetitoare la adresa conducătorilor guvernului sovietic şi armatei roşii etc. E uşor de presupus ce consecinţe puteau avea aceste acuzaţii pe timp de război.

Anchetatorii propuneau ca Emanoil Cateli să fie împuşcat, iar Ignatiuc să fie condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate.
Deputaţii Sfatului Ţării, arestaţi de către autorităţile sovietice în 1940, nu s-au mai întors niciodată acasă (cu excepţia lui Ion Codreanu), numele lor fiind date, pentru mult timp, uitării.

În anul 1990, în baza decretului preşedintelui URSS, Despre restabilirea în drepturi a tuturor victimelor represiunilor politice din anii ’20-’50, toţi deputaţii Saftului Ţării reprimaţi în anul 1940 au fost reabilitaţi.

După 50 de ani, Procuratura RSSM constata că au fost acuzaţi de crime pe care nu le-au săvârşit, că au fost pedepsiţi conform unor legi care, în momentul săvârşirii aşa-ziselor crime, nici nu existau.

Acuzaţia că, prin votarea Actului Unirii de la 27 martie 1918, au votat pentru ruperea Basarabiei de la Rusia Sovietică nu corespunde nici măcar ea adevărului, întrucât în acel moment Puterea Sovietică nu fusese instaurată în ţinut şi deci nu putea fi vorba de lichidarea ei. După 50 de ani, era recunoscută nevinovăţia unor oameni care la 1940 au plătit cu viaţa pentru convingeri politice, lucru de neconceput într-un stat civilizat, bazat pe drept.

Să reţinem, deci, numele acestor martiri.

Vladimir Bodescu (1868-1941). Avocat. Deputat în Sfatul Ţării din partea Asociaţiei Juriştilor din Basarabia. În anul 1918, a devenit membru al Partidului Poporului, condus de generalul Averescu. Arestat la 10 august 1940, la interogatoriu nu a recunoscut niciun fel de acuzaţii şi a declarat anchetatorilor că Unirea Basarabiei cu România a fost un act firesc, întrucât populaţia Basarabiei, în virtutea comunităţii de limbă şi credinţă, tindea spre România. A decedat la 28 noiembrie 1941 în închi_soarea din oraşul Cistopol, RASS Tătară.

Alexandru Baltaga (1861-1941). Deputat în Sfatul Ţării din partea preoţimii basarabene. Atitudinea ostilă a arhiereilor ruşi – Pavel, Serafim etc. – faţă de problemele cu care se confrunta preoţimea basarabeană, interzicerea oficierii serviciilor divine în limba băştinaşilor nu putea să nu trezească nemulţumirea preoţimii basarabene faţă de biserica rusă şi de Rusia ca atare. În situaţia când Basarabia, ca şi întreaga Rusie, era cuprinsă de revoluţie, iar atitudinea bolşevicilor faţă de religie şi biserică era cunoscută, preoţimea basarabeană a intuit unica ieşire din situaţie – Unirea cu România, cu atât mai mult că exista o legătură de rudenie, o comunitate de limbă şi tradiţie între biserica română şi cea basarabeană. De aceea, o bună parte a preoţimii basarabene s-a pronunţat pentru Unire. Prin semnarea Actului Unirii de la 27 martie, Alexandru Baltaga îşi îndeplineşte o misiune încredinţată de toţi preoţii patrioţi din Basarabia. În momentul arestării, 31 august 1940, avea 79 de ani. E greu de spus ce pericol prezenta pentru securitatea imperiului un vârstnic care toată viaţa nu făcuse altceva decât să slujească lui Dumnezeu şi poporului său. În timpul percheziţiei, i-au fost confiscate 11 ordine şi medalii, apreciere a muncii sale de o viaţă. Printre ele – Ordinul „Sfântul Vladimir“, Crucea „Anna“, Ordinele „Steaua României“ şi „Coroana României“ în grad de general. A decedat la 7 august 1941, în spitalul regional din oraşul Kazan.

Constantin Bivol (1885-1942). Până în anul 1918 a făcut serviciul militar în armata ţaristă. În calitate de deputat al Sfatului Ţării, la 27 martie 1918, a votat Actul Unirii Basarabiei cu România. În anul 1919, este ales deputat în Parlamentul României. În anii 1925-1926 a fost primar al localităţii Costeşti, din partea Partidului Naţional Ţărănesc. A decedat la 12 martie 1942, în spitalul închisorii nr. 4 din oraşul Cistopol, din RASS Tătară.

Ştefan Botnariuc (1875-1941). A fost deputat în Sfatul Ţării din partea minorităţii ucrainene. În timpul revoluţiei ruse din februarie 1917 fusese preşedinte al Comitetului Agrar Gubernial din Basarabia. A făcut parte din Partidul Socialiştilor Revoluţionari. Pentru Sfatul Ţării a fost delegat de Congresul al III-lea al ţăranilor.
La 27 martie 1918 a votat Actul Unirii Basarabiei cu România. În anii 1922-1926 a fost senator de Bălţi în parlamentul român din partea Partidului Naţional Ţărănesc. Decoraţii: Regele Ferdinand I, Coroana României în grad de cavaler.
Este arestat la 22 iulie 1940 de către organele NKVD din judeţul Bălţi. A decedat la 22 august 1941 în spitalul închisorii din oraşul Penza.

Emanoil Cateli (1883-1943). Absolvent al Şcolii Militare din Odesa, fost preşedinte al Comitetului Naţional Moldovenesc din Odesa (1917). Unul dintre iniţiatorii creării Sfatului Ţării. După Unirea Basarabiei cu România, este numit director general al Agriculturii în guvernul autonom al Basarabiei. A contribuit la elaborarea reformei agrare. Fost prefect al judeţului Bălţi şi senator în Parlamentul României din partea Partidului Naţional Liberal. La 5 iulie 1940, este arestat de către organele NKVD-ului din oraşul Bălţi şi întemniţat în penitenciarul din Chişinău, fiind acuzat de activitate contrarevoluţionară, conform articolului 54-13 al Codului Penal al RSS Ucrainene. A respins orice învinuire. Fiind întrebat la interogatoriu „de ce s-a împotrivit reinstaurării puterii sovietice în Basarabia“, a răspuns: „din convingeri politice. Eram convins că puterea sovietică mă va lipsi de toate drepturile… Şi în acest moment sunt împotriva dictaturii proletariatului…“. Emanoil Cateli susţinea că este adeptul creării unui Stat Unitar Român în componenţa Statelor Unite ale Europei şi se pronunţa pentru promovarea reformelor burgheze cu tendinţe democratice. „Pe aceste poziţii am fost şi voi rămâne, indiferent de soarta mea de mai departe – a declarat el anchetatorilor. Ideologia mea a fost şi rămâne ostilă bolşevismului…“. În primele zile ale celui de-a doilea război mondial, împreună cu alţi deţinuţi, a fost evacuat în închisoarea nr. 4 din oraşul Cistopol, RASS Tătară, şi supus unui nou interogatoriu. A decedat la 18 februarie 1943.

Teodosie Cojocaru (1899-1941). Fost ofiţer în armata ţaristă. Unul dintre liderii militari ai Sfatului Ţării. În anul 1918 deţinea funcţia de director general al Afacerilor Războiului în Guvernul Republicii Democratice Moldoveneşti. Deputat în Parlamentul României şi primar al oraşului Chişinău în anii 1919-1920. Este arestat la 13 august 1940, fiind acuzat de săvârşirea unor crime prevăzute de articolele 54-4, 54-13 şi 54-11 ale Codului Penal al RSS Ucrainene. A decedat la 23 ianuarie 1941 în închisoarea nr. 1 din Chişinău.

Ion Codreanu (1879-1949). Fost ofiţer în armata ţaristă. Membru al Comitetului Naţional Moldovenesc din Odesa, condus de E. Cateli. În mai 1917, împreună cu un grup de soldaţi, este trimis în Basarabia pentru a desfăşura agitaţie în sprijinul autonomiei Basarabiei. Membru al Comisiei agrare a Sfatului Ţării. Membru al delegaţiei basarabene la Conferinţa de pace de la Paris în anul 1919. În anii 1920-1922, 1927, 1928-1938 este deputat în Parlamentul României din partea Partidului Naţional Ţărănesc. În anul 1931, alături de profesorul C. Stere, înfiinţează Partidul Radical Ţărănesc. Este arestat la 25 iulie 1940 de către organele NKVD-ului din Bălţi. Printr-o întâmplare, a fost singurul care a scăpat cu viaţă. În 1941, guvernul sovietic şi guvernul român au acceptat un schimb de deţinuţi politici. Ion Codreanu a fost „schimbat“ cu deţinuta Ana Pauker, aflată în acel an în închisoarea de femei din Dumbrăveni. Ion Codreanu este singurul dintre deputaţii Sfatului Ţării rămaşi în Basarabia după ocuparea acesteia la 28 iunie 1940 şi care va supravieţui terorii roşii. A decedat în anul 1949 la Bucureşti.

Ion Ignatiuc (1893-1943). Fost marinar al Flotei Mării Negre. În octombrie 1917, Congresul Militar Moldovenesc îl alege deputat în Sfatul Ţării, iar la 27 martie 1918, Ignatiuc votează Actul Unirii Basarabiei cu România. După ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice, ia decizia să nu-şi părăsească locul de baştină, să rămână alături de consăteni. La 23 iulie 1940 este arestat de către organele NKVD-ului din judeţul Bălţi. Ocupanţii au pus imediat mâna pe toată averea lui Ignatiuc, confiscând până şi obiectele personale ale copiilor. Soţia sa, Zinaida, învăţătoare, a fost dată afară din casă împreună cu copiii, fiind nevoită să ia drumul pribegiei. Peste 50 de ani, familia lui Ignatiuc avea să afle că el a decedat la 26 ianuarie 1943 într-un lagăr din RASS Tătară.

Teodor Neaga (1880-1941). A absolvit Seminarul Teologic din Chişinău, apoi Academia Teologică din Kiev, fără să devină, însă, preot. Lucrează ca secretar la Direcţia Eparhială, apoi, din 1910 şi până în momentul arestării, este profesor de rusă şi istorie în diferite şcoli şi gimnazii din Chişinău. În 1917, devine membru al Uniunii Învăţătorilor din Basarabia, organizaţie care avea menirea să unească în jurul său toţi pedagogii moldoveni care militau pentru cauza naţională. Ca reprezentant al învăţătorilor în Sfatul Ţării, a votat Actul Unirii Basarabiei cu România. La sfârşitul anului 1918, este ales membru al Zemstvei judeţului Chişinău, ca responsabil de organizarea învăţământului public. Din 1919 până în 1928, va fi membru în Parlamentul României. A decedat la 6 decembrie 1941, în spitalul închisorii din Penza.

Panteleimon Sinadino (1875-1940?). Născut în anul 1875, la Chişinău, în familia unui negustor grec. Şi-a făcut studiile la Universitatea din Kiev, specializându-se în domeniul medicinei, finanţelor şi economiei. În anii 1907-1917, a fost membru al Dumei de Stat, apoi, în 1917, este ales deputat în Sfatul Ţării din partea minorităţii greceşti, rostind un cuvânt de salut chiar în prima zi a şedinţei. Însă n-a activat mult timp în acest organ, din motive de sănătate. La 5 martie 1918, Sinadino, în fruntea unei delegaţii de proprietari basarabeni, a făcut o vizită regelui Ferdinand, la Iaşi, înmânându-i un memoriu prin care ruga pe Majestatea Sa să asigure securitatea vieţii şi a averii basarabenilor, în mare parte distrusă de către anarhia bolşevică, să pună capăt mişcării revoluţionare bolşevice, să instaureze în Basarabia ordinea şi să nu admită ca demagogia revoluţionară să întunece primii paşi spre organizarea Basarabiei şi Unirea ei liberă cu România. În anii 1924-1940, Sinadino s-a aflat în diferite funcţii bancare. În 1933, la invitaţia lui I.Gh. Duca, liderul Partidului Naţional Liberal şi viitor prim-ministru al României, devine membru al Partidului Naţional Liberal. În acelaşi an este ales senator în Parlamentul României. În toamna anului 1933, când PNL urma să formeze un nou guvern al României, conform spuselor lui P. Sinadino, în timpul întâlnirii cu Duca, conveniseră ca, odată cu venirea la putere a noului guvern, să se întreprindă o serie de măsuri menite să redreseze situaţia Basarabiei, măsuri ce prevedeau reducerea impozitelor cu 25%, introducerea tarifelor diferenţiate pentru Basarabia, elaborarea legislaţiei privind procesele penale şi civile, îmbunătăţirea componenţei calitative a administraţiei, potolirea bunului plac al jandarmilor în unele sate etc. La câteva săptămâni după asasinarea lui I.Gh. Duca, Sinadino s-a retras din viaţa politică. A fost arestat la 9 iulie 1940. Din acea zi nu s-a mai ştiut nimic despre el.

Nicolae Secară (1894-1942). Studiile le-a făcut la Şcoala Agricolă din Chişinău şi la Academia Agricolă din Moscova. În toamna anului 1916, fiind student la Academie, este mobilizat şi înscris într-un batalion studenţesc. La sfârşitul lunii decembrie, acelaşi an, este trimis la Şcoala Militară din Odesa, pe care a absolvit-o în aprilie 1917. În iunie este delegat la Cartierul Districtului Militar Odesa în calitate de translator. Apoi este mutat cu unitatea la Chişinău, unde îşi face serviciul de ofiţer, în Regimentul I Moldovenesc. În octombrie 1917, Congresul Militar Moldovenesc l-a ales deputat în Sfatul Ţării. La 27 martie 1918, a votat Actul Unirii Basarabiei cu România. A fost membru al Comisiei pentru elaborarea legislaţiei privind reforma agrară din Basarabia. Ca reprezentant al Partidului Naţional Ţărănesc, a apărat şi a promovat interesele acestuia în Sfatul Ţării. După Unire, a lucrat la Ministerul Agriculturii în calitate de specialist în vinificaţie şi pomicultură. Iar la începutul anului 1933 şi până în momentul arestării, 20 iulie 1940, a lucrat la Facultatea de Agronomie din Chişinău. În iunie 1941, sub pretextul evacuării în spatele frontului, acuzaţii Secară, Turcuman şi Neaga au fost transferaţi în închisoarea nr. 1 din oraşul Penza, iar în februarie 1942, N. Secară moare în spitalul închisorii.

Grigore Turcuman (1890-1942). Până în anul 1917 şi-a făcut serviciul în Flota Militară a Mării Negre. Fiind deputat în Sfatul Ţării, a votat Actul Unirii de la 27 martie 1918. În anii 1933-1937 a fost membru al Zemstvei judeţene Soroca, devenind membru al Partidului Naţional Liberal. La 2 iulie 1940 a fost arestat. În actul de acuzare, întocmit de enkavedişti la 19 mai 1942, Grigore Turcuman a fost învinuit că în 1917, fiind căpitan al Flotei Mării Negre, ar fi înăbuşit mişcarea de protest a marinarilor contra ofiţerilor, că în calitate de agent al Siguranţei române desfăşura activităţi antisovietice, răspândea printre ţăranii judeţului Soroca zvonuri clevetitoare la adresa Uniunii Sovietice şi în acelaşi timp proslăvea orânduirea burgheză din România. Învinuiri bine cunoscute, precum cunoscuţi sunt şi autorii lor. Conform datelor de care dispunem, Grigore Turcuman a decedat la 28 mai 1942 în spitalul închisorii nr. 1 din oraşul Penza.

Teodor Uncu (1881-1940?). În calitate de deputat al Sfatului Ţării a semnat Actul Unirii de la 27 martie 1918, rămânând un adept fidel al autonomiei Basarabiei. A fost membru al Comisiei constituţionale a Sfatului Ţării. Este arestat la 17 iunie 1940. Din mărturiile depuse la interogatoriu în ziua de 30 iulie 1940, aflăm că, alături de alţi deputaţi, membri ai fracţiunii agrare, Uncu a semnat un memoriu înaintat comitetului anglo-francez însărcinat să studieze problema Unirii Basarabiei cu România. Comitetul nu a susţinut ideea autonomiei statului basarabean cuprinsă în protestul deputaţilor basarabeni şi a avizat Unirea Basarabiei cu România. În semn de protest, Teodor Uncu a încetat să frecventeze lucrările parlamentului. Despre destinul ce i-a fost hărăzit după 17 iunie 1940, adică după arestare, nu se ştie nimic.

Luca Ştirbeţ (1889-1942). Fost ofiţer în armata ţaristă. Membru al Comitetului Naţional Moldovenesc din Odesa, condus de E. Cateli. După revoluţia din februarie este trimis pe Frontul Român pentru a desfăşura agitaţie printre ostaşii moldoveni în sprijinul autonomiei Basarabiei. Îşi face serviciul în Regimentul I Moldovenesc dislocat la Chişinău. Este unul dintre organizatorii comitetelor militare moldovenşti şi ai creării Sfatului Ţării. La 27 martie 1918 a votat unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. În anii 1922-1938 a fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc, secretar al organizaţiei judeţene de partid şi deputat în Parlamentul Româ­niei. Este arestat la 20 iulie 1940, transferat în RASS Tătară şi moare la 15 martie 1942 în spitalul închisorii nr. 4 din oraşul Cistopol. //

O parere despre “Deputaţi ai Sfatului Ţării exterminaţi de NKVD

 1. SIS-temul KGB de Ocupație din Basarabia:
  ASASINATE LA COMANDĂ contra Marii Re-Uniri cu România:
  O A DOUA DECAPITARE A ELITEI NOASTRE UNIONISTE
  ÎN ULTIMII 25 DE ANI : 1990-2015
  / PRIMA FIIND DEPORTĂRILE ŞI GENOCIDUL DIN ANII 1940
  COMISE DE OCUPAȚIA RUSEASCĂ

  http://moldemi.com/group/blogs/92/6/3-asasinate-la-comanda-1
  –––––––––––––––––––––———
  Nota 1:
  a)
  O OTRAVĂ nedepistabilă
  se introduce în mâncare sau băutură
  care provoacă ulterior ATACUL CEREBRAL / = INFARCT / sau cancer
  şi nu lasă alte urme ! / de ex. -substanța otrăvitoare „polonium”, sau „gelsemium” – o plantă otrăvitoare
  care provoacă convulsii urmate de asfixie și paralizie, simptome similare morții de aritmie/, etc.
  b)
  victima este urmărită SIS-tematic apoi se organizează
  un accident la comandă: o masină teroristă cu faruri speciale orbitoare apare in față,
  și asfel se inscenează „accidentul” !
  c)
  mai nou:
  se însceneaza sinuciderea, sau direct prin împușcare sau alte mijloace psihotronice.
  ———————————————————————-
  Nota 2 : O întrebare –
  Oare de ce Președintele RM Nicolae Timofte
  și deputatul lider PL Vicu Untilă,
  președintele Comisiei pt. Securitatea Națională din Parlamentul RM,
  nu-i invită le Chișinău pt. a crea o CELULĂ de SALVGARDARE
  pe generalul Emil Străinu și generalul Mircea Chelaru din București,
  ambii mari specialiști în arme psihotronice pt. a cotracara
  Genocidul psihotronic contra intelectualilor unioniști români est-moldoveni
  din partea Comandoului Terorist Rusofon Ucigător Voronist
  Dodonist Comunist Ocupant etc. cu sediul la Tiraspol ?

  – În ultimii acest COMANDOU OCUPANT organizează diferite diversiuni-
  incendii la comandă, accidente pe drumuri, etc. în care sunt implicați moldoveni simpli
  pt. a teroriza populația românească unionistă din actuala Rep. Moldova

  Nota 3 – CĂLĂII:
  declarația jurnalistului Ștefan Secăreanu, prietenul și „mâna dreaptă” a lui Iurie Roșca diversionistul,
  unul din ultimii care a plecat de pe puntea PPCD-ului :
  – „Criminalii care au ucis ființe nevinovate, care au trădat organizația și Patria,
  care lucrează pentru Putin, care au pus la cale asasinarea, molestarea și răpirea coechipierilor nostri, trebuie să stea la puscărie!”
  Roșca a executat un rol distructiv pe dreapta scenei politice, compromițând democrația, românismul, împiedicând coagularea și cooperarea partidelor democratice.
  Timp de apropae douăzeci de ani, formațiunea lui Roșca a fost folosită ca bâtă împotriva partidelor de opoziție, a politicienilor și intelectualilor care prezentau pericol pentru regim, inclusiv împotriva lui Grigore Vieru, s-a aliat deschis cu comuniștii, cu Mark Tkaciuk. Iurie Roșca – bărbosul pistolar cu doi plămâni diferiți” care s-a dovedit a fi una dintre cele mai periculoase scule în mâinile regimului de ocupație” este „autorul din umbră al celor mai murdare acțiuni puse la cale împotriva celor mai buni camarazi ai noștri de luptă politică, denigrați sau hăituiți, înjunghiați în plină stradă, loviți cu ranga în cap în fața casei, otrăviți sau aruncați în fântână, maltratați în taxi-uri improvizate și aruncați pe marginea drumurilor sau pe maluri de lac, răpiți în toiul protestelor noastre din primăvara anului 2002…”

  POMELNICUL MARTIRILOR NEAMULUI NOSTRU:
  —————————————————————————–
  87.
  Constantin Reabțov – /1920 – 1997, din tată rus și mamă grecoaică/
  profesor de l. română la Școala Pedagogică din Cahul,
  mare patriot și cărturar enciclopedic român basarabean, accidentat mortal într-un „straniu” accident rutier
  /ziarul Literatura și Arta din 23 iulie 2015/.
  86.
  Tudor Strișcă – accident la comandă lângă s. Stăuceni,
  / 27 feb. 1953 Satul-Nou, r. Cimișlia – 13 iulie 1995 /, profesor universitar,
  mare activist al Frontului Popular la Tiraspol și Chișinău, din echipa lui Ilie Ilașcu.
  A fost iniţiatorul ctitoririi Bisericii Sf. Paraschiva din sectorul Botanica,
  preconizată iniţial să devină Parohia RE-UNIREA,
  unde la 20 iulie 1993 a fost înălţată Troiţa care poartă inscripţia sacră:
  „Poporul român s-a născut creştin”.
  85.
  – Alexe Rău /n.1953 s. Larga, Briceni – 2015/
  bibliolog și scriitor, directorul Bibliotecii Naționale din Chișinău,
  mare patriot român și unionist; „atac de cord neașteptat” la comandă pt. relațiile lui strânse cu confrații din România.
  Inițiatorul organizării Simpozionului Științific Dacologic la Chișinău, august 2013
  /un Addendum la Congresul XVI-lea de dacologie din Buzău/.
  Bun prieten cu publicistul și dacologul martir asasinat Andrieș Vartic/1948-2009/.
  84.
  – ANDRIEȘ SÂRBU / 1950, Chişinău -14 aprilie 2000/,
  Un alt Martir Unionist asasinat PSIHOTRONIC
  în atelierul său de pe str. Dimo prin atac de cord la comandă şi la distanţă:
  Copilul Soarelui plastician român basarabean considerat pericol social in anii URSS,
  marginalizat şi apoi maltratat la spitalul de boli psihice și în puşcăria comunistă.
  Studii specializate la Sankt-Petersburg şi in Estonia.
  La inceputul anilor 1990 a format Grupul celor ZECE,
  in vederea racordarii artistului plastic de la noi contextului actual al culturii universale.
  O Integrare într-o structură constituită în România,
  iar prin Romănia – în cea a contextului european”.
  Tudor Braga, critic :
  „Moldova de Est a secolului XX va fi reprezentată în concertul umanităţii
  de lingvistul Eugen Coseriu şi de artistul Andrei Sârbu„.
  – „Andrieş apărea ca trimisul unei alte lumi, tipajul unei boeme practic inexistente la noi.
  El vorbea o limbă românească pură, emanatoare de lumină şi căldură sufletească –
  un excitant sigur de turbare a supraveghetorilor “ordinii publice” de atunci,
  fie străini înăimiţi, fie ai noştri, mancurtizaţi.
  Astfel, polaritatea conflictului individ-societate, în cazul lui Andrei, deveni programată de chiar societatea nedreaptă în atitudine, iar sacrificarea individului pe “altarul ignoranţei”
  era ca şi inevitabilă în acele timpuri.
  L-au salvat măria sa cazul şi bunăvoinţa câtorva oameni, l-au salvat pentru a marca spiritualitatea noastră,
  dar şi a celor care l-au renegat. /Dr. Gheorghe Mardare, Hanovra, Ianuarie- 2008/
  N.B.
  Citiți aici un articol scris de dacologul Andrei Vartic /omorât și el în 2009/
  despre genocidul elitei intelectuale est-moldovene
  şi despre Re-Unirea noastră naturală
  cu Patria strămoşească vechea Dacie actuala Romănie:
  http://www.gid-romania.com/Articolb.asp?ID=4590

  83.
  – Isidor Rotaru din or. Cantemir,
  luptător în Războiul cu rușii la Nistru, 1992, implicat involuntar în niște scheme cu pașapoarte false pt. Cecenia, constrâns de voroniștii teroriști să mearga la spitalul psihiatric Costiujeni,
  apoi găsit strangulat în baie /sinucidere înscenată/ prin 2007. Avea vreo 35 de ani.

  82.
  – Martirul Dan Capbătut, de 18 ani,
  licean eminent din clasa XII din or. Floreşti, fiul profesoarei de l. română Neli Capbătut de la Liceul Teoretic „M.Eminescu„ un adolescent care visa să devină Jurnalist UNIONIST. Omorât cu cruzime la 14 ianuarie 2015 noaptea de către 5 persoane rusofone bete turte care l-au legat cu sârmă ghimpată de o maşină şi l-au târât circa 2 km. Asasinii sunt niste hoholi rusofoni anti-români și anti-europeni din s. Ivanovka majoritar ucrainească. Primarul de Sevirova și Ivanovka este un oarecare Boris Nedoruban mare activist al Partidului Comuniștilor Terorişti, iar fiul lui vitreg, ucigașul Maxim Pelivaniuk de 28 de ani urăşte tot ce este românesc ! Președintele Timofte și toată poliția mafiotă locală încearcă să mușamalizeze acest caz ca și multe alte asasinate la comandă
  contra moldovenilor Unioniști !
  http://www.jc.md/dosar-tanarul…
  81.
  -Ionică Butmalai /1964-2014/. Primul deputat din fostul Parlament care
  s-a declarat deschis UNIONIST la o întrevedere cu Președintele României
  Klaus Johannis. La începutul lui dec.2014 intenționa să facă o dezvăluire publică despre Securitatea RM
  și să demaște agenții Kremlinului din Guvernul RM. Pentru acest lucru cât si pentru pozitia lui tranșantă
  anti-mafiotică și anti-oligarhică a fost împușcat la Cahul iar SIS-temul anti-uman și anti-românesc manipulează opinia publică
  cu povești de „sinucidere”, etc. Vladimir Gheorghe Filat, Șeful PDLM l-a marginalizat totalmente și SIS-tematic pe Butmalai
  în ultimii ani din cauza UNIONISMULUI !
  80.
  – Dan Spătaru /1939-2004/, cântareț român de muzică ușoară.
  Infarct la comanda regimului comunist voronist terorist KGB de la Chisinau,
  dupa concertele lui foarte populare cu iz românesc din Rep. Moldova.
  Otravit de emisarii voronisti in timpul turneelor sale din Germania si Italia din 2003 si 2004.
  Alexandru Cazacu, unionist si prieten cu Dan Spatăru, chitaristul din fosta formație „Noroc”,
  suferă un teribil accident la comandă pe autotrasa de lânga Strășeni,
  in dec. 2011, accident „misterios” cu lumini albe orbitoare din față,
  in care jurnalistul si ex-deputatul Vasile Vatamanu moare /mare prieten cu poetul martir Grigore Vieru/. Fratele lui Alexandru Cazacu, unionistul Anatol Cazacu chitarist si el, a fost lichidat deja in 1995.
  Și conducatorul formatiei „Noroc” unionistul Mihai Dolgan moare „subit” la comanda /1942-2008/
  Doamna Sidonia Spataru, sotia marelui cântaret a declarat: Dan Spataru a fost foarte iubit la Chişinău.
  Când ajungea acolo călcam pe flori, aveam o alee de flori, pe o parte şi pe alta. Sunt nişte oameni încă nealteraţi, cred în muzică, în cei ce fac muzică.
  La ultimul Crăciun din viata lui, 25, 26 şi 27 Decembrie 2003 el a cântat la Chişinău.”
  http://www.youtube.com/watch?v…
  79.
  – Constantin Tanase / 1949-30 oct.2014/, redactor-sef la ziarul Timpul md din Chisinau.
  Unionist controversat. Un citat: “Rep. Moldova ori va fi românească, ori nu va fi deloc”.
  Infarct la comanda Kremlinului. Medicii au refuzat să discute cu jurnaliştii
  şi au spus că familia va veni cu detalii mai târziu.
  78.
  – Ionel Proca /1945-2014/, jurnalist si scriitor din s.Colonita,
  otravit miseleste pentru scrierea cartilor-memorii despre alti martiri unionisti
  omorâti prin otravire si accidente de SIS-temul KGB anti-românesc:
  – cumnatul Grigore Grigoriu /1941-2003/, actor unionist,
  – verisorul Gheorghe Ghimpu /1937-2000/, deputat, disident anti-comunist,
  – prietenul Vicu Bucataru /1948-2013/, cineast,
  „lichidat” la comada in 2013 imediat dupa ce a lansat filmul
  „Masacrul inocenților sau cronica unui război uitat”,
  un documentar cutremurător despre războiul din Transnistria si tradatorii din Chisinau.
  etc.
  77.
  – Ionel Vacarencu / 1989-2014/ din s. Mascauti, r. Criuleni, mare patriot si unionist,
  omorât bestial la comanda de catre doi criminali angajati, care i-au furat masina.
  76.
  – poetul-martir Dumitru Matcovschi /1939-2013/, caruia i se organizează un accident iniţial la comandă
  la 17 mai 1989, ca răsplată pt.curajul său de a fi publicat în 1988 în revista literară «Nistru„
  un articol-bombă „Veşmântul fiinţei noastre latineşti” scris de reputatul lingvist martir Val. Mândâcanu,
  ca apoi prin iradieri şi otrăviri sa fie lichidat pt.ingropare «specială„ la 28 iunie 2013 – 28 iunie 1940,
  zi simbolică de doliu naţional de la ocuparea Basarabiei de către trupele teroriste
  criminale ruso-comuniste şi în timpul unui alt Marş Unionist din Chişinău.
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  75.
  Mihail Garaz – împuscat in faţa casei la 60 de ani – / 1930 – 1990 / – poet şi publicist.
  74.
  Dumitru Moldovanu – un tânăr patriot, omorât in Nov.1990.
  73.
  Ion Gheorghiţă, poet
  – împuşcat și el în faţa casei la 52 de ani – / 1939 s. Larga – 28 nov.1991 Chisinau /.
  A fost un spirit rector al înnoirilor în perioada renaşterii basarabene,
  El avea o premonitie: „Dragi prieteni, pe mine mă pasc duşmanii…”.
  Criminalii care i-au curmat viaţa au rămas necunoscuţi şi nepedepsiţi.
  72.
  Grigore Vârtosu – / 1961 – 1992 / mare patriot, deţinut politic în 1989,
  poet popular din s. Cârnăţeni / Căuşeni,
  voluntar şi împuşcat în spate la 20 iulie 1992 în războiul cu ruşii de pe Nistru.
  71.
  Ion Dumeniuk – la 56 de ani / 1936 – 1992 / – lingvist, publicist, otrăvit-iradiat.
  70.
  Ion Vatamanu – la 56 de ani – / 1937-1993 / – poet, publicist, savant,otrăvit.
  69.
  Nicolae Costin – la 59 de ani / 1936 – 1995 / – primar de Chişinău, iradiat cu cesiu
  împreuna cu șoferul sau – / Tudor, grav bolnav /

  67-68.
  cântăreţii cuplul Doina / Marin / – la 34 de ani – / 1958 – 1992 /
  şi Ion Aldea-Teodorovici – la 38 de ani – / 1954 – 1992 /- «accident» înscenat.
  64-65-66.
  Petre Teodorovici- la 47 de ani – / 1950 – 1997 / – cântăreţ, iradiat-otrăvit,
  care stia prea multe despre cei care i-au omorât fratele Ion şi pe Doina.

  – O familie-Martiră – Aldea Teodorovici –
  din cei 4 frați UNIONIȘTI, 3 au fost omorâți la comandă –
  Ion Aldea-Teodorovici /1954-1992/,
  Petre Teodorovici /1950-1997/,
  Igor Teodorovici, arhitect și sculptor.
  Numai fratele mai in vârstă Adrian Teodorovici din Leova mai este în viață,
  dar și fiul lui, Vlad Teodorovici a fost asasinat, pt. că știa prea multe
  despre COMANDOUL TERORIST ocupant comunist voronist.
  63.
  Lidia Istrati – la 56 de ani – / 1941 – 1997 /- scriitoare, deputată,
  iradiată-otrăvit pentru curajul său contra mafioţilor.
  62.
  Gheorghe Ghimpu, la 63 de ani – / 1937- 2000 / – disident, deputat, «accident» înscenat
  61.
  şi colegul său Ion Caftanat- / aflat la volan în aceeasi masină /
  60.
  Veniamin Apostol – la 62 de ani – / 1938 – 2000 / – actor, iradiat-otrăvit
  59.
  Ion Mija – la 63 de ani – / 1938 – 2001 / – cineast, iradiat-otrăvit
  58.
  Nicolae Sulac – la 65 de ani – / 1936 – 2003 / – cântaret, iradiat-otrăvit
  57.
  Iacob Burghiu – la 62 de ani – / 1941-2003 / – prozator şi regizor, iradiat-otrăvit.
  4 ASASINATE în lanț:
  ————————————————–—————————
  56.
  Emil Loteanu /1936-2003/, cineast
  /otravă în cafea la Moscova, probabil era un fost agent,
  care cunoştea prea multe despre preşedintii comunişti ai RM,
  şi devenise nesupus, deci periculos/.
  55.
  Grigore Grigoriu – /1941-2003/, actor, prietenul bun a lui Emil Loteanu,
  de aceea a fost şi el anihilat printr-un «accident» aranjat.
  54.
  Traian Grigoriu – /1972-2004/, fiul lui G. Grigoriu, actor la Piatra-Neamţ,
  care și el, sărmanul, probabil, ştia câte ceva din culisele politicii ruso-moldovenesti:
  «accident» mortal, împreună cu prietenul său:
  53.
  Adrian Neacşu – /1972 -2004/, actor
  52.
  actorul UNIONIST Dumitru Fusu /1938-2014)
  sufera un ATAC Cerebral prin otravire in 2004 care-l tintuieste la pat pentru 9 ani.
  —————————————————————————————–
  51.
  Vladimir Nicu – la 76 de ani – / 1928 – 2004 / – istoric, om politic, iradiat-otrăvit.
  50.
  episcopul Doremidont – la 45 de ani – / 1961 -2006 /, » accident» la comandă.
  49.
  corpul lui Andrei Buzu, patriot şi primar de Drăsliceni, r. Criuleni a fost găsit într-o fântâna.
  48.
  Victor Ciutac – la 71 de ani – / 1938 – 2009 / – actor, iradiat-otrăvit
  47.
  Grigore Vieru – la 74 de ani – / 1935 s. Pererâta– 16 ianuarie 2009, Chișinău/
  poet national român, membru de onoare al Academiei Române,
  «accident» înscenat în noapte lângă s. Dănceni.
  Cu câteva zile înainte de asasinat declarase
  că intenționa să înceapă o grevă a foamei
  contra regimului voronist comunist terorist.
  46.
  Ion Conţescu – omorât in 2009, profesor, istoric, iradiat-otrăvit.
  45.
  Andrei Vartic, la 61 de ani – / 1948 – 2009 / – publicist, poet, savant, otrăvit-iradiat.
  44.
  Andrei Savciuc , la 21 de ani – / 1988 -2009 / – student la Bucureşti, «accident» înscenat.
  42- 43.
  Tudor Cataraga – la 54 de ani – / 1956 – 2010 / – sculptor,
  / asasinat /»accident» rutier la comanda “/ împreuna cu soţia sa Dora /
  41.
  Vlad Gheorghelas – la 61 de ani – / 1950 -2011 / –
  cântăreţ, iradiat-otrăvit / cancer /.
  40.
  Andrei Buzu – patriot şi primar PPCD în s. Drăsliceni /Criuleni,
  omorât si aruncat intr-o fântâna la 4 August 2007.
  39.
  Valentin Ciobanu, fost vice-preşedinte al PPCD, la 14 septembrie 1998,
  a fost omorât cu lovituri de răngi in mijlocul zilei, chiar în pragul casei sale.
  38.
  Leonida Lari – / la 62 de ani, 1949 – 2011 /
  scriitoare şi martiră naţională unionistă, iradiată la «cancer»
  şi fratele ei Leonard Tuchilatu, poet /1951-1975/, «răpus» in armata rusească.
  Toate persoanele care intrau în holul de la Teatrul de Operă din Chişinău pt. a-şi lua rămas bun de la ea, erau foarte atent fotografiate, gen tip document, de un profesionist din SIS-tem.
  Atenţie: dec. 2011 cu AIE la Putere !
  37.
  Vasile Vatamanu – / la 56 de ani , 1955-2011 /, deputat în primul Parlament democrat din 1990,
  jurnalist sportiv şi mare prieten al familiei poetului martir Grigore Vieru.
  «Accident» rutier prin orbire din faţă lângă Străşeni.
  36.
  Marius Sava, un tânar licean de 19 ani omorât la Timişoara la 4 Septembrie 2011,
  în timpul expozitiei Steagului lui Ştefan cel Mare,
  adus de la Bucureşti la Muzeul de Istorie din Chişinău / 24 August – 12 Septembrie 2011 /
  35.
  Tudor Arnăut /1959 – 2012/, profesor de istorie la Universitatea din Chişinău;
  «un alt accident rutier» ca «recompensă» ocultă pentru toate relaţiile lui strânse cu România,
  asasinat cu o zi inaintea /27 Aprilie / începerii unei importante Conferinţe Internaţionale a Istoricilor
  cu referinţă la data de 16 mai 1812 –
  Bicentenarul ocupaţiei noastre de catre Imperiul tarist.
  34.
  Andrei Burlea / 1980 – 17 iunie 2012 /, înjunghiat mortal de 2 rusofofili rusofoni mancurţi
  pentru faptul că cânta în româneste în barul «Veşca» din s. Durleşti.
  / Prietenul sau Roman Vitiu şi el înjunghiat, suptavietuieşte fiind grav rănit /.
  33.
  Violeta Proca – o taximetristă din s. Budeşti, o suburbie a Chişinăului,
  omorâtă cu bestialitate de nişte terorişti găgăuzi în iulie 2012,
  în drum spre Comrat, pentru faptul că a vorbit româneşte cu ei.
  32.
  Un alt martir disident anti-comunist asasinat:
  inginerul Gheorghe David /1943-2007/ originar din s. Pepeni/ Sângerei
  – trimis in anul 1987 la o inchisoare-psihiatrica din Dnepropetrovsk din Ucraina
  de catre Marele Judecator-Presedinte filatelist Nicolae Timofte
  – iar apoi omorât de fortele teroriste comuniste voroniste la 21 iulie 2007 când avea doar 64 de ani,
  pentru faptul ca s-a adresat la CEDO la Strasbourg, care ulterior in 2008 i-a facut dreptate.
  31.
  – jurnalistul Alecu Mocanu, /1955- 2012 /
  otravit si iradiat pt. spiritul sau unionist si protestatar
  contra nelegiuirilor neo-comuniste totalitare
  de la Casa Radio Chișinău din 2005.
  30.
  – Eugen Gheorghita, otravit si iradiat,
  jurnalist de la saptamânalul «Literatura si Arta » din Chisinau
  29.
  – UN ANONIM UNIONIST
  / autoritatile filateliste moftiste si presa ne-libera nu ne permit sa stim
  si noi numele lui adevarat /
  Un bărbat de 59 de ani, din satul Cociulia Nouă, raionul Leova,
  înjunghiat cu un cuţit în spate pentru că i-a recomandat unui consătean rusofon venetic
  să vorbească în limba română / 25 Martie 2013 /
  28.
  – Valeriu Graur /n.1940 or.Reni-2012 /
  renumit
  anti-comunist si unionist fervent din anii 1970 trimis în Gulagurile
  din Siberia, apoi stabilit recent la Bucureşti: un alt «cadou„ sinistru
  al ocupanților moscali: trimiterea lui «specială «pe lumea cealalată
  exact în ziua premergătoare Duminicii de 16 Septembrie 2012, când la
  Chişinău s-a organizat cel mai mare Marş Unionist din istorie,
  27.
  – poetul-martir Dumitru Matcovschi /1939-2013/,
  caruia i se organizează un accident iniţial la comandă la 17 mai 1989,
  ca răsplată pt.curajul său de a fi publicat în 1988 în revista literară
  Nistru un articol-bombă „Veşmântul fiinţei noastre latineşti”
  scris de reputatul lingvist martir Val. Mândâcanu, ca apoi prin iradieri şi otrăviri sa fie lichidat pt.ingropare «specială„ la 28 iunie 2013 – 28 iunie 1940, zi simbolică de doliu naţional de la
  ocuparea Basarabiei de către trupele teroriste criminale ruso-comuniste
  şi în timpul unui alt Marş Unionist din Chişinău.
  26.
  – Vasile Toma Mucenicul, poet liric si satiric Unionist
  responsabil de respectarea legislaţiei lingvistice la Primaria Chisinau
  / 2 ian.1954 – 27 martie 2013/ /data simbolica de “sacrificiu” moscalesc?/
  nascut in s. Cioara/Hâncesti, un ostas al maresalului Ion Antonescu
  – accident terorist la comanda ocupantilor in 2004
  si tintuit nemiscat la pat pentru pozitia sa civica Unionista
  25.
  – doamna Maria Moscalu din Căuşeni,
  omorâtă pentru că pleda în favoarea limbii române,
  iar unul dintre feciorii săi a ajuns să sufere de o maladie pe care, de doi ani deja,
  medicii nu o pot identifica.
  Între timp, a fost tratat de mai multe boli, cu diverse medicamente…
  Acum, potrivit sotului Simion Moscalu, medicii nu mai vor să vorbească cu el.
  ………
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  OTRAVIRI = ATACURI CEREBRALE / INFARCT /
  24.
  – tânarul Octavian Glib, injunghiat mortal in 1996 la vârsta de 23 de ani, patriot si Unionist,
  fiul cel mare al cântaretului de muzica populara Unionist Nicolae Glib din s. Pepeni, jud. Balti
  /care sufera si el un ATAC CEREBRAL prin otravire in 2012
  pentru participarea sa la evenimentele UNIONISTE,
  a)
  – ca si actorul Unionist Gheorghe Urschi, la revenirea sa din România,
  in iunie 2011, sufera un ATAC CEREBRAL dupa care nu si-a mai revenit complet /
  b)
  – si vestita cântareata românca Irina Loghin / cu tata basarabean, sufera si ea un ATAC CEREBRAL
  imediat dupa revenirea la Bucuresti de la Chisinau, la 17 mai 2012,
  unde participase la manifestarile de doliu negru la 200 de ani de la ocuparea Moldovei de Est
  / 16 mai 1812/ de catre Imperiul tarist.
  c)
  – si o alta cântareata est-moldoveana unionista refugiata omperioadă
  la Pitesti, Nina Crulicovschi sufera de o “boala rara” si misterioasa la cap:
  pe creier i s-au descoperit nu mai puţin de cinci chisturi “bizare”.
  d)
  – in luna iulie 2010, cercetatorul român nord-bucovinean in domeniul fenomenelogiilor de frontiera,
  Vasile Rudan a susținut în București “Cursul intensiv teoretic si practic de protecție si autoapărare extrasenzorială”.Imediat după terminarea acestui curs,
  Vasile Rudan a suferit UN ATAC CEREBRAL în urma căruia i-a fost afectată funcția vorbirii.
  e)
  ultimul din aceasta lista macabra este jurnalistul UNIONIST Boris Vieru,
  anti-comunist, deputat in Parlament din partea Partidului Liberal,
  care la inceputului lui ianuarie 2014 este internat la spital cu „o trauma craniana” grava denumire sofisticata care se traduce prin ATAC CEREBRAL,
  deci otravit prin mâncare si bautura de catre cineva din „colegii” sau „prietenii” lui „buni”.
  f)
  prin anul 1982 fiica cea mica a lui Ilie Bratu, mare patriot unionist,
  se imbolnaveste „subit” de o boala grea infectioasa rara, dar ramâne vie, gratie eforturilor medicilor. Motivul ? Ilie Bratu reusise sa obtina deschiderea unei grupe in limba româna
  la gradinita vecina rusofona in plina ocupatie ruseasca si rusificare totala a moldovenilor.
  Nota:
  O OTRAVĂ nedepistabilă
  se introduce în mâncare sau băutură
  care provoacă ulterior ATACUL CEREBRAL / = INFARCT /
  şi nu lasă alte urme !

  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  =========== BUCOVINA DE NORD ===========
  ——— ♥ ȘI TOATĂ BASAⱤABIA E ⱤOMÂNIA ♥ ———–
  —————♥—♥—♥— RE-U N I R E ! —♥—♥—♥———
  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  UNICA NOASTRĂ SALVARE ȘI REVENIREA LA NORMALITATE !
  TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE ÎN VECHILE HOTARE
  ȘI ÎN BAZA „ACTULUI RE-UNIRII’ PT. TOTDEAUNA
  A BASARABIEI CU MOLDOVA ISTORICĂ
  ÎN CADRUL ROMÂNIEI MARI
  VOTAT DE „SFATUL ȚĂRII’ LA CHIȘINĂU LA 27 MARTIE 1918 !
  ====================================================

  PLUS cei 7 tineri torturaţi,
  schingiuiţi și masacraţi de către teroristii-poliţişti mascaţi comunisti in acel Aprilie Negru 2009
  in timpul protestelor anti-comuniste și anti-voroniste de la Chișinău.
  Atentie: Ucigaşii nu a fost pedepsiţi !
  23.
  Valeriu Boboc din s. Sângera / 5 mai 1985 – 7 aprilie 2009/
  omorât in batai de «Oamenii Legii» pe Piata Mare din Chisinau
  la 7 aprilie 2009
  22.
  Ion Ţâbuleac /n.1987 s. Bolohan/Orhei – 7 aprilie 2009, Chisinau/
  21.
  Eugen Ţapu din or. Soroca
  20.
  Maxim Canişev din s. Christofor/Ungheni,
  omorât bestial de politistii teroristi si aruncat in lacul Ghidighici
  la 8 aprilie 2009 si apoi gasit la 19 aprilie 2009.
  19.
  Radu Ciobanu, decedat ‘la comanda» la 24 iunie 2009 in s. Cornesti/ Ungheni
  si in urma torturii din «coridorul mortii» de la Procuratura neo-comunista din Chisinau.
  18.
  Ruslan Melinte, un tânar romantic din s. Peticeni/Calarasi, simpatizant si agitator pro-PLDM, partidul lui Vlad Filat,si ucis miseleste la 25 iunie 2009 de catre comunistii teroristi voronisti-tkaciukisti locali,
  17.
  Vasilică Dumistraşcu /1982 – 26 Mai 2014/,
  patriot român din s. Brânza, jud. Cahul, mort după 5 ani în urma rănilor
  din timpul torturii de regimul poliţienesc voronist comunist din aprilie 2009.
  ———————————————————————————–
  Asasinate contra cetatenilor din România
  aflati pe teritoriul din Rep. Moldova:
  16.
  – Iosif Czaba Andrei Vass de 31 de ani, arestat de politisti, strangulat si spânzurat la 22 septembrie 2013 intr-o celula de detentie provizorie la Inspectoratul de politie din or. Soroca
  Crescut la o casa de copii din Bucuresti, Andrei a venit la Chisinau in 2012,
  dorind să-i ajute pe bătrânii lăsaţi în voia soartei,
  aşa cum face de opt ani tatăl său adoptiv, Taco Slagter,
  un jurnalist din Olanda, prin intermediul fundaţiei “Max Maakt Mogelijk”,
  înfiinţată împreună cu fratele său.
  Andrei era asistent de proiect în cadrul fundaţiei de caritate.
  Declaratia lui Taco Slagter,: „Vreau să demonstrez că se poate lupta
  cu sistemul şi corupţia în Rep. Moldova. Vreau să se facă dreptate.“
  15.
  – Angela Macovei de 54 de ani din or. Pascani, „lovita” intentionat mortal de o masina de pe contrasens
  lânga s. Cismea, Orhei la 2 dec. 2013.
  Sotia unui cunoscut om de afaceri Mihai Macovei
  managerul societății „ProConsult Company”, cei doi soți se aflau în Soroca,
  întrucât firma lor subcontractase o lucrare pentru reabilitarea Cetății lui Stefan cel Mare.
  14.
  Cetaţeanul din România,
  Florin Botezatu de 23 de ani, din s. Fedeşti, comuna Suletea, jud Vaslui,
  aflat în vizită la logodnica însărcinată, Titiana Jarovlea,
  s. Băneşti, în Rep. Moldova, la viitorii socri, pentru a stabili detaliile despre nuntă.
  La 8 martie 2014 Florin Botezatu a murit în urma unui „grav accident rutier„ produs de către poliţistul
  Alecu Bujniţa din clanul mafiot poliţienesc Telenești şi care a fugit de la locul crimei.
  Autorităţile Juridice Timoftiene încearcă să muşamalizeze acest asasinat
  iar numele lui Florin Botezatu este interzis să fie publicat
  în presa „liberă pro-europeană„ din Rep. Moldova.

  – Asasinate in Bucovina de Nord și Sudul Basarabiei noastre istorice
  aflate sub ocupatia ucraineasca:
  ––––––––––––––––––––––—————————————————————————–
  13.
  -Grigore C. Bostan /4 mai1940, s. Budineț, județul Storojineț-17 nov. 2004 /
  academician, poet, prozator, folclorist, publicist român nord-bucovinean.
  Șeful catedrei de filologie română și clasică de la Universitatea din Cernăuți.
  Mare patriot și unionist. Apărătorul școlilor românești în fața campaniei de ucrainizare
  și de interzicere a limbii române
  în școlile românești din Bucovina de Nord din Ucraina ocupantă.
  Circumstanțele morții sale „subite și neașteptate” la 64 de ani sunt tăinuite.
  Atât de imprevizibilă și păgubitoare pt. unitatea națională a comunității românești nord-bucovinene.
  12.
  În 1993 patriotul şi primarul Ion Rotaru din s. Boian, judeţul Cernăuţi,
  şi-a pierdut minţile după ce unul din fii săi a fost ucis în condiţii «enigmatice».
  11.
  Mihai Jar / 1960-1999 / mare patriot şi directorul şcolii românesti 26 din or. Cernăuţi,
  —«moare subit» /=otrăvit-iradiat/.
  10.
  Adrian Dohotaru – la 56 de ani –/1939 -1995/ – diplomat român,
  «accident mortal» înscenat pe autotrasa «ucraineană» de lânga Chilia la sud la Dunăre.
  9.
  Ștefan Lupu, directorul școlii din s. Cartal (azi „Orlovka”, raionul Reni),
  mort de „cancer” la comanda / 2012 ? /
  Persecutat de autorități și Serviciile Ucrainene de Securitate.
  Mare apărător al învățământului în limba română în Sudul Basarabiei.
  8.
  – In cazul Părintelui-ieromonah Atanasie (Stan Petcu, în 2011 ?),
  cu aceeaşi apartenenţă bisericească,
  cu şcoală în România, cetăţean şi el al R. Moldova, originar de la Ciamaşir, Chilia,
  s-a mers mult mai departe. Acesta a fost găsit mort într-o dimineaţă de vară pe o bancă
  din parcul central din Ismail.
  Versiunea oficială, trecută în expertiza medico-legală: «strangulare»,
  deşi nu avea nicio urmă pe gât, în schimb avea tâmpla năsădită.
  Nimeni, cu excepţia celor de la instituţiile speciale din Ucraina şi de la Ministerul de Externe
  al R. Moldova, nu au pus la îndoială faptul unui omor premeditat.
  ————————————————————-
  7.
  Maria Isaicu, învăţatoare, din s. Cocieri din Transnistria, omorâtă în1992
  şi aruncată într-o fântână de cazacii terorişti pt. faptul
  că purta tricolorul românesc in drum spre şcoală.
  6.
  plus cei câţiva monahi tineri de la mănăstirile Căpriana, Ţipova, etc.
  omorâti de capii bisericii rusofile teroriste şi vasale Kremliniste
  pentru vederile lor pro-româneşti /suntem in căutarea numelor lor /.
  5.
  plus cele câteva sute de victime moldovene din timpul războiului cu ruşii de la Nistru din 1992.
  – Daca cunoaşteti şi alte cazuri de asasinate politice,
  vă rugăm să completaţi această listă sângerândă a EROILOR NOSTRI.
  ––––––––––––––––––––––
  Nota Speciala:
  Şi în anul 1917
  premergător Unirii Basarabiei cu România de la 27 Martie 1918,
  mai mulţi Patrioţi Unioniști basarabeni au fost ucişi de către bandiţii ocupanţi bolşevici:
  4.
  Alexei Mateevici, poetul naţional si preot martir
  /n. 27 Martie 1888 s. Căinari – d. 24 August 1917,Chişinău /, otrăvit.
  3.
  Simion Murafa
  (n. 1887, Cotiujenii Mari, Șoldănești – d. 20 August 1917, Chişinău)
  jurist, fruntaș al mișcării naționale din Basarabia, publicist,
  promotor al culturii muzicale. Impuşcat din spate de teroriştii ocupanţi.
  2.
  împreună cu Andrei Hodorogea
  (n. 1878, Slobozia-Hodorogea, Orhei – d. 20 August 1917, Chişinău),
  inginer-hotarnic, participant la mișcarea națională din preajma Unirii din 27 Martie 1918
  ambii împuşcați din spate de teroriştii ocupanţi bolşevici.
  Din fericire, alți doi patrioți unioniști, scriitorul bucovinean Liviu S. Marian /1883-1942/ și amicul lui, Romulus Cioflec, scapă cu viață în acea zi neagră de 20 august 1917 din această ambuscadă organizată de bandiții ocupanți la via lor de pe șoseaua Hânceștilor de la marginea de sud a Chișinăului.
  În 1933, în Parcul Catedralei din Chișinău, a fost înălțat un monument în memoria celor trei martiri basarabeni, dar care a fost distrus după un ordin al administrației comuniste după ocupaţia sovietică din1940.
  1.
  Majoritatea celor 86 de deputati din „Sfatul Tarii” care au votat la 27 martie 1918
  Unirea pt. TOTDEAUNA a Basarabiei cu România
  si care au ramas la Chisinau dupa ocupatia sovietica din 1940,
  au fost omorâti de NKVD sau deportati in Siberia unde au murit de foame, frig si boli.
  ———————————————————————————————————————————–
  SA NE RUGĂM PENTRU SUFLETELE MARTIRILOR NOSTRI
  DE DINCOLO !

Lasa un comentariu

Top